Dotazy

My document title
Co když bude naše dítě nespokojené? Peníze propadají?

Storno podmínky v Juklíku jsou udělány pro zákazníka velmi výhodně. Začátečník může do druhé lekce bez udání důvodu stornovat a kurzovné se vrací v plné výši, kromě lekcí, které již proběhly. Rodina má tedy možnost si dvě lekce vyzkoušet přímo ve své skupince a pokud nebude spokojena, může kurz stornovat. Pokud nastane, že miminko pláče, snažíme se vždy řešit situaci individuálně. Je možno domluvit zvláštní lekci, kdy se instruktorka věnuje pouze jednomu dítěti. Hledáme důvod nespokojenosti. Zda třeba v daném termínu není miminko unavené, zda nebylo třeba hladové. V každém případě se v Juklíku vždy snažíme, aby byli všichni spokojeni. Zkrátka a dobře, učíme milovat vodu  s úsměvem.

 

Kdy bude umět naše dítě plavat?

Toto je velmi častá otázka. Juklík plně respektuje psychomotorický vývoj dítěte a určitě se nesnaží vývoj urychlovat. Cílem všech aktivit je plná spokojenost a radost dítěte. Základní plavecké dovednosti se samozřejmě rodiče i děti učí, ale vše probíhá formou hry a nenásilnou formou. Pokud je dítě ve vodě spokojené, nevadí mu voda v obličeji, dokáže se orientovat pod vodou, nezmatkuje, dokáže se při hře potopit, je Juklík s cílem svých kurzů plně spokojen. Teprve po této adaptaci přistupujeme k nácviku plavecké lokomoce (4-5 let).

 

Proč trvají lekce 30 minut?

Opět je to dáno věkem. Dítě není schopno se déle soustředit a je i vyčerpané. Dlouholeté pozorování dětí, které je podloženo několika diplomovými a disertačními pracemi, potvrdilo, že ideální doba pro výuku je 30 minut.

 

Je možné, že některé organizace naučí děti plavat za 3 měsíce? Co se vlastně skrývá pod pojmem "moje dítě umí plavat"?

Ano, je. Ale jedná se o děti, které za sebou mají již adaptaci, zvládají základní plavecké dovednosti a je jim cca 9 let  a budou navštěvovat lekce 3x týdně. Jinak to možné není. Pokud si ovšem rodiče pod pojmem, že jejich dítě plave nepředstavují, že dítěti dají nadlehčovací pomůcky a to se někam dohrabe. Pokud chceme hovořit o tom, že dítě umí plavat, mělo by základní plaveckou technikou se správným dýcháním uplavat alespoň 20 metrů.

 

Jak probíhá doškolování instruktorek?

Vedení  Juklíku dbá na stálém doškolování instruktorek. Pořádáme sjednocující semináře a zároveň se účastníme různých školení. Vnímáme všechny novinky a snažíme se jimi inspirovat.

 

Má smysl v kurzech pokračovat a stále navazovat?

V každém kurzu se děti učí něco nového, prohlubují svoji adaptaci na vodní prostředí a hlavně cit pro vodu. Také jak nastavit správně záběrové plochy, jak reagovat po pádu do vody. To vše je pro pozdější nácvik plavecké lokomoce a pro sebezáchranu po pádu do vody velice důležité. Vzhledem k psychomotorickému vývoji dítěte se prvky musí zařazovat postupně, vždy od jednoduššího provedení k obtížnějšímu. Určitě se doporučuje v kurzech navazovat a i rodiče sami vidí u dětí pokrok.

 

Proč neučíme jako první plavecký způsob prsa?

Jedná se z pohybového hlediska o koordinačně velice náročný pohyb. Je velice neefektivní učit prsa jako první a tak tento plavecký způsob začínáme učit v pozdějším věku. Postup je prověřený dvacetiletou praxí. Hlavně v poslední době, kdy kraulové dýchání učíme velice jednoduchým způsobem. Děti velice brzy začnou tento způsob plavat a mají radost a motivaci.

 

Proč chodí s dětmi do vody i rodič?

Abychom mohli vaše děti učit efektivně, potřebujeme vaši spolupráci. Děti nejsou schopné provádět do určitého věku pohyb správně (chybí vizuální kontrola a proto musí pohyb procítit) a pokud pohyb nebudeme korigovat, dojde k zafixování špatných pohybových stereotypů.

 

Může dítě s ekzémem do vody?

Při jakýchkoliv zdravotních pochybnostech je zapotřebí se před přihlášením do kurzů poradit se svým ošetřujícím lékařem. Z dlouholeté zkušenosti musíme potvrdit, že děti s ekzémem (při dodržení všech hygienických zásad) zvládají pobyt ve vodě bez problémů. Pokud by voda měla negativní vliv na pkožku, určitě rodiče tuto informaci zaznamenají do druhé lekce, kdy mají možnost využít výhodnost storno podmínek. Obecně se dá říci, že pokud nemá dítě problém s koupáním doma ve vaně, nic nebrání účasti v kurzech.

 

Na co máme brát zřetel pokud se budeme hlásit do kurzů?

Termín lekce je zapotřebí skloubit s režimem dítěte. Ideální je zvolit takovou denní dobu, kdy je dítě vyspalé, dobře naložené. Je také velice důležité dodržet, aby dítě do bazénku nebo na cvičení šlo alespoň hodinu po jídle. S plným bříškem se špatně cvičí a mohlo by dojít ke zvracení. Je dobré také zvážit čas, který budete potřebovat k dopravě. Je nám jasné, že to není lehký úkol. A pokud máte ještě sourozence a je nutné skloubit školku, školu, kroužky - je tu malý oříšek. Ale s jeho rozlousknutím vám rádi pomůžeme :-) A nebojte se, pokud se režim v průběhu kurzu změní, jsou možné, v rámci volných míst, přesuny i v průběhu kurzu.

 

Kdo pracuje v Juklíku?

Snažíme se o to, aby všichni, kdo pracují v Juklíku měli pozitivní vztah k dětem a měli dostatek trpělivosti a tolerantnosti. Samozřejmě nás těší, že všem zaměstnancům přináší práce radost a uspokojení. Zárukou kvality Juklíku je vedení, které má v oblasti sportu jak teoretické znalosti podložené dokončeným studiem na FTVS UK, tak i dlouholetou praxi v oboru (od roku 1988). Profesionální pohled na věc nám daly i naše vlastní děti, kterých není málo :-)

 

Proč tak dbáme na kvalitu vody?

Jednak nám to ukládá Vyhláška 238/11 Sb., na jejímž základě jsme pravidelně i nárazově kontrolováni dozorovým orgánem z hygienických stanic. Na druhé straně je to vědomí (a svědomí), že jsme pro vaše děti zajistili kvalitní, bezpečné a hygienicky nezávadné prostředí.

 

Sleduje kvalitu vody i někdo nezávislý?

Ano. Přímo z vyhlášky nám tato povinnost vyplývá. Na naše nákady jsme povinni zadávat u akreditovaných laboratoří kompletní fyzikální a mikrobiologické rozbory vody. Laboratoře pak něměřené výsledky předávají v elektronické podobě příslušným hygienickým stanicím. Součástí kontroly jsou časté nehlášené návštěvy dozorovaného orgánu z hygienických stanic. Provádějí kontrolní činnost celé provozovny a nabírají vlastní vzorky vody.

 

Jak se zajišťuje čistota ostatních prostor mimo bazén?

Prostory, kde se pohybují naši klienti (herna, šatna, sprchy, WC), jsou uklízeny průběžně po celý den, dle vzniklé potřeby. Po ukončení provozu je uklizena celá provozovna. Vystříkány a vydezinfikovány jsou vlhké prostory, vyluxovány jsou koberce a mokrou cestou jsou uklizeny omyvatelné plochy. Rozsah úklidu je samozřejmě větší, ale je zbytečné jej rozepisovat. K úklidu se používají pouze schválené hygienické přípravky, které se po určité době mění. To proto, aby se vyloučila mikrobiální rezistence, která může vzniknout při dlouhodobém působení jednoho přípravku.

 

Kým a jak je organizace Juklíku kontrolována?

Juklík je kontrolován ze strany státní správy jako každá jiná společnost. Podléhá pravidelným kontrolám Finančního úřadu a Správy sociálního zabezpečení. Další typ kontrol patří do okruhu správy budov. Zde je zapotřebí mít v pořádku veškeré požární a bezpečnostní předpisy, revize apod. Dalším nesmírně důležitým okruhem jsou rozbory kvality vody, na které dohlíží Hygienické stanice v místě provozoven. Těm Juklík dodává na své náklady rozbory každý měsíc a sama Hygiena pak provádí kontroly namátkové.

 

Proč se v Juklíku platí další kurzy s tak velkým časovým předstihem?

Systém rezervací na další kurzy má určitá pravidla. Napřed si svůj termín mohou rezervovat ti, kteří do kurzů chodí a mají právo si podržet svůj termín. Po tomto termínu máme určitý čas na zpracování. Pak následuje zápis rodin, které mají větší množství dětí a jsou při výběru míst upřednostněni. Dále následuje možnost přehození termínu a pak se zapisují děti, které přecházejí z malého do velkého bazénu. Následuje zápis těch, kteří se chtějí nově do dalšího kurzu zařadit. Abychom mohli všem vyjít vstříc, tak zápis, z organizačních důvodů, probíhá již v takovémto časovém předstihu. I když vám to může připadat příliš brzo, věřte, že mezi jednotlivými kurzy máme většinou pouze týden na zápis nových plaváčků. Zápisu věnujeme opravdu velkou pozornost a snažíme se děti umisťovat do skupinek s precizností a s ohledem na věk, pokročilost a v rámci možností i s ohledem na režim rodiny.

Plavání dětí Praha 5

My document title

Objekt v Praze 5 Stodůlkách představuje špičku mezi bazény určenými pouze pro plavání kojenců a plavání dětí.

Plavání dětí Praha 10

V gymnáziu v Přípotoční jsou prostory Juklíku s bazénem pro plavání dětí, vaničkou, barem a hernou pro děti.

Plavání pro těhotné

My document title

Plavání pro těhotné.

Newsletter

Dostávejte nejaktuálnější informace ze světa Juklíka, které pro vás každý týden připravujeme. Stačí se přihlásit.