Odpovědi na nejčastější otázky

My document title

1. Jakou normou se kvalita vody řídí?

Kvalitu vody určuje Vyhláška 238/2011 Sb., která se opírá o Zákon 151/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Zákon je novelizován a plně vyhovuje evropské legislativě. Vyhláška byla několikrát novelizována. Poslední platná je Vyhláška 305/2022 Sb. 

2. Jsou platné Vyhlášky pro vodu kvalitní? 

Dá se říci, že ano. V České republice platí velmi přísné normy pro kvalitu vody. Pokud jsou tyto normy dodržovány, koupou se zákazníci opravdu ve velmi kvalitní vodě. Některé parametry jsou dokonce příšnější než na pitnou vodu.

3. Musí se bazény chlorovat?

Ano, musí. Vyhláška jasně předepisuje úroveň chlóru v bazénu s ohledem na teplotu. Hladina chloru není konstantní, ale jeho hodnoty se na našich bazénech pohybují v intencích běžné pitné vody, tedy při 0,3mg/l. Naším cílem je chlorovat co nejméně, což svým přístupem může ovlivnit každý návštěvník našich bazénů kvalitním osprchováním.

4. Proč je nutné sprchování před vstupem do bazénu?

Odpověď je jednoduchá, protože voda pro Vaše děti a pro Vás bude kvalitnější.
Vaše důkladné osprchování, zejména v intimních partiích, znamená, že až 90% nežádoucích látek nedostane šanci dostat se do bazénu. Proto následně není nutné použít k jejich inaktivaci chemických látek.

5. K čemu je ve vodě ozón?

Ozón je jedno z nejsilnějších desinfekčních činidel. Jeho výhodou je zejména likvidace baktrérií, inaktivace virů, oxidace organických látek, redukce obsahu rozpuštěného organického uhlíku, redukce tvorby trihalometanů, snížení koncentrace prekurzorů pro vznik trihalometanů atd.
Ale pozor. Ozón je také silně toxický. Dráždí sliznice, vysoké koncentrace mohou způsobit zápal plic, vznik rakoviny případně i smrt. Proto přímo v bazénu žádný ozón být nesmí! Jeho výroba a mísení s vodou probíhá pouze ve strojním zařízení mimo bazén. Voda z mísící nádoby protéká přes vrstvy aktivního uhlí, kde zbytkový ozón podléhá destrukci.
Do bazénu tak jde voda bez ozónu.
V jednom z novinových článků vyšlo před lety: " v Juklíku se děti máchají v ozónové vodě.....". Tak to tedy opravdu ne.

6. Je ozón v Juklíku opravdu bezpečný?

Zcela jistě. Finanční náročnost úplných ozonizací je dána také jejich bezpečnostní strukturou. Aby byl ozón opravdu účinný, musí se ho vyrábět velké množství. Celý systém je podtlakový, takže ozón nemůže unikat ven. Ve strojovně, kde je zařízení umístěno je sonda, která hlídá koncentrace ozónu ve vzduchu. Při jakémkoliv tlakovém narušení celého cyklu se ozonizační zařízení okamžitě vypne a rozezní houkačku. Ozón ve vodě se měří na dvou místech. Za reakční nádobou (aby bylo jisté, že je v ní správná zbytková hodnota a tudíž je systém účinný) a za filtry s aktivním uhlím. Zde musí být hodnota nula.

8. Jak často se měří kvalita vody?

Důležité fyzikální ukazatele vody sledujeme pomocí digitálních automatických sond na všech bazénech Juklíku průběžně (norma vyžaduje každé 4 hodiny). Jedná se především o koncentraci volného a vázaného chlóru, pH vody, ORP (Redox) a ozónu. Zároveň se na dvou místech celého systému měří teplota. Další ukazatele se měří jednou týdně. Mikrobiologická kvalita vody je sledována měsíčně. Vyhláška udává četnost odběrů 1x za 14 dní, ale protože dosahujeme odpovídajících hodnot stačí dozorovému orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy hygienickým stanicím měsíční kontrola.

9. Měří si Juklík tyto hodnoty sám?

Většinu z nich díky fotometrickému zařízení ano. Nicméně kompletní rozbor včetně mikrobiologických požadavků pro nás zpracovávají akreditované laboratoře.

10. Sleduje kvalitu vody i někdo nezávislý?

Ano. Přímo z vyhlášky nám tato povinnost vyplývá. Na naše náklady jsme povinni zadávat u akreditovaných laboratoří kompletní fyzikální a mikrobiologické rozbory vody. Laboratoře pak naměřené výsledky předávají v elektronické podobě příslušným hygienickým stanicím.
Ostatně nárazové a nehlášené návštěvy dozorového orgánu z hygienických stanic jsou poměrně časté a krom kontrolní činností vyplývající ze zákona resp. vyhlášky, nabírají u nás vlastní vzorky vody.

11. Proč je cítit na bazénech chlór?

Jeden z velkých "bazénových" omylů. Charakteristický bazénový smrad totiž netvoří chlór, ale močovina vázaná s chlórem. Samotný chlór a jeho koncentraci ve vodě zákazník (až na malé výjimky opravdu zasvěcených) nepozná. Bazén může být přechlorován 15krát nad normu a je-li voda čistá, chlór z něj neucítíte. Testovali jsme i přechlorování 40krát nad normu a ani tady voda po chlóru nečpěla. Dokonce ani po vnoření ruky nebylo znát nějaké citelnější štípání či nepříjemný pocit. Jiná věc je, že v takovéto koncentraci se celkem rychle zničí plavky.
Samotný chlór tedy na bazénech nečpí. Kombinace potu a močoviny s chlórem však ano. Nemusí to být rovnou vyčůrání dítěte do bazénu. Stačí opravdu špatné omytí před vstupem do bazénu.

12. Jak často se vypouští voda v bazénu?

Vyhláška předepisuje množství ředící vody na jednoho návštěvníka. Toto množství je 45 litrů na osobu. Povinnost provozovatele je měřit množství ředící vody samostatným registračním vodoměrem, a je třeba říci, že hygienické stanice tuto hodnotu opravdu kontrolují. Můžete totiž mít čistící zařízení za miliony, ale jedno z tajemství úspěchu kvalitní vody je opravdu poctivé každodenní připouštění nové vody v závislosti na zátěži bazénu. Na velikosti bazénu je voda obměněna přibližně za týden. Kompletně vypuštěny a dezinfikovány jsou bazény 2x ročně, v době vánočních svátků a letních prázdnin.

13. Jak často se čistí bazén?

Juklík používá automatický podvodní čistící systém Dolphin. Je to vlastně krabice, která sama jezdí po dně a stěnách bazénu a čerpá vodu přes jemné filtry, které jsou v ní umístěny. Pracuje přes noc 8 hodin. Pokud není v činnosti automatika nastupuje ráno před zahájením provozu ruční vysávání. Okolí bazénů se čistí denně kombinací přípravků, aby nevznikla rezistence.

Pošlete nám zprávu

Komu: Baby club Juklík

Text zprávy:

Dobrý den, jmenuji se a mám k vám následující dotaz:


Dotaz je směřován na

Pokud chcete, můžete mě kontaktovat i telefonicky na čísle Upřednostním, když mě budete kontaktovat v době od do
Pokud se dotaz týká dětských aktivit.

S pozdravem

Plavání dětí Praha 5

My document title

Objekt v Praze 5 Stodůlkách představuje špičku mezi bazény určenými pouze pro plavání kojenců a plavání dětí.

Plavání dětí Praha 10

V gymnáziu v Přípotoční jsou prostory Juklíku s bazénem pro plavání dětí, vaničkou, barem a hernou pro děti.

Plavání pro těhotné

My document title

Plavání pro těhotné.

Newsletter

Dostávejte nejaktuálnější informace ze světa Juklíka, které pro vás každý týden připravujeme. Stačí se přihlásit.