Úprava vody

My document title

Co se děje s vodou v Juklíku za přelivovým žlábkem?
Velká většina koupajících se domnívá, že voda, která opustí bazén končí někde
v nenávratnu. Voda však neodchází do kanalizace, ale je pod úrovní bazénu zadržována v akumulační nádrži. Zde se dlouho nezdrží, projde úpravnou a máme ji zpět v bazénu. Uběhne tedy pouze pár minut a opět se koupete ve vodě, která bazén před chvilkou opustila. Voda se však nevrací v podobě, v jaké bazén opouštěla.
Je 2x filtrována a 2x dezinfekčně ošetřena!

 

Co se tedy vlastně děje v místech kde vodu nevidíte? Začneme u akumulační nádrže, kde dochází k částečné sedimentaci nečistot. Proto se tato nádrž pravidelně čistí. Akumulačka, jak je nádrž lidově nezývána, je také prvním zrcadlem hygieny návštěvníků. Na stěnách zde totiž ulpívá tuk z krémů, olejíčků a šminek, který měl zůstat ve sprchách. Z akumulační nádrže se voda za pomoci čerpadel dostává přes vlasové na pískové filtry. Před pískovými filtry je do cirkulující vody přidán vločkovač, který má za úkol shluknout jemně rozptýlené nečistoty. Ty se pak snadněji zachytí na pískových filtrech. Do takto vyčištěné vody je přidán vysoce aktivní dezinfekční prvek – ozón. Ozón je jedním z nejúčinějších dezinfekčních činidel, které je schopno zničit veškeré bakterie, viry a ostatní nežádoucí látky obsažené ve vodě. Zpět do bazénu se ozón může dostat pouze v minimálním zbytkovém množství (0,05mg/l). Následuje proto další filtrování/čištění, nyní přes aktivní úhlí. Aktivní uhlí je úžasná, ale nesmírně drahá část úpravny, ve které se z vody odstraní nejen ozón, ale i vázaný chlor. Vázaný chlor je tolik diskutovaná a nepříjemná látka, která dráždí oči a kůži plavců. Díky ozónu a aktivnímu uhlí však jeho hodnota zůstává hluboko pod stanovenou normou a pohybuje se mezi  0,1 -0,2 mg/l. Naše bazény, které nemají ozón jsou vybaveny UV lampami, které mají také nezastupitelnou dezinfekční schopnost. Navíc mají dvě úžasné vlastnosti, dokáží snižovat dráždivý vázaný chlor a vodu nijak chemicky nezatěžují. Nyní máme vodu 2x přečištěnu, hygienicky čistou, ale nezabezpečenu. Nelze se spoléhat, že všichni návštěvníci budou 100% zodpovědní. Proto je nutné vodu hygienicky zajistit, aby byla schopná ničit nečistoty vnesené do bazénu. Ke slovu tedy přichází další dezinfekční fáze, dávkování chlornanu sodného a přípravku upravujícího pH vody. Teprve takto upravená a náležitě nahřátá voda se vrací zpět do bazénu. Je třeba dodat, že takto upravená voda, je sledována přísnějšími hygienickými parametry, jenž se pohybují na úrovni pitné vody.


Teď již víte, že voda v nenávratnu nekončí. Neplatí to však úplně, protože na každého koupajícího se návštevníka vyměníme 45-50 litrů. Množství vypuštěné a dopuštěné vody je evidováno vodoměrem a kontrolováno hygienou.

 

Věříme že po přečtení tohoto článku bude spíše úsměvnou výjimkou zahlédnout plavce, který si odplivuje do přelivových žlábků, nebo dokonce děti čůrající nad žlábkem!

Plavání dětí Praha 5

My document title

Objekt v Praze 5 Stodůlkách představuje špičku mezi bazény určenými pouze pro plavání kojenců a plavání dětí.

Plavání dětí Praha 10

V gymnáziu v Přípotoční jsou prostory Juklíku s bazénem pro plavání dětí, vaničkou, barem a hernou pro děti.

Plavání pro těhotné

My document title

Plavání pro těhotné.

Newsletter

Dostávejte nejaktuálnější informace ze světa Juklíka, které pro vás každý týden připravujeme. Stačí se přihlásit.