Provozní řád

My document title

JUKLÍK – provozní řád

 

Provozovatel, sídlo firmy
Juklík, s.r.o., U Jezera 2031/34, 155 00 - Praha 5, IČO:61250783, DIČ:CZ61250783
Sportovní klub Juklík, z.s., Hybernská 1009/24, 110 00 - Praha 1, IČO:22899634

www.juklik.cz, babyclub@juklik.cz, tel.: 251 610 441

 

Služby jsou poskytovány na těchto provozovnách

Praha 5, U Jezera 2031/34
Praha 10, gymn. Přípotoční 1337, vchod z ulice Sportovní
Praha 5, gymn. Heyrovského, Mezi Školami 2475/29

 

 

Vážení klienti,

provozní řád vám v jednoduché a stručné formě přináší základní informace o chodu Juklíku.
Seznámí vás s pravidly a doporučeními, které vám, a hlavně vašim dětem zpříjemní dobu strávenou v Juklíku.

Pouze s vaší pomocí lze dosáhnout plné spokojenosti u všech návštěvníků, a především u dětí. Prosíme vás proto o respektování a dodržování níže uvedených pravidel i hygienických požadavků.

Přejeme vám spoustu pěkných chvil strávených v Juklíku. Nad vodou i pod vodou.

 Váš Juklík

 

Na každé provozovně Juklíku je při vstupu recepce.
Při příchodu o vás bude postaráno tak, aby vám bylo u nás příjemně.
Ukážeme vám, kde se co nachází, provedeme vás prostory, vysvětlíme chod celé provozovny i jednotlivých lekcí.

 

CO VZÍT NA LEKCE, PRŮBĚH

plavenku
osušku
plavky nebo jednorázové plenkové kalhotky
hygienické potřeby - mýdlo, případně olejíček po koupání
náhradní plenu, náhradní oblečení

 

 • Přijďte na svoji první hodinu alespoň 30-40 minut před lekcí. Ať je čas se rozkoukat, uzamknout kočárek, v klidu se zorientovat. Pokud pojedete autem, ať je časový prostor na hledání místa na zaparkování. Na další navazující lekce v dalších týdnech bude stačit přijít cca 15-20 minut před lekcí. Lekce v bazénu trvá 30 minut. Určitě do svého časového harmonogramu započítejte 30–60 minut po plavání. Na klidný čas na aklimatizaci, hru, občerstvení.
 • Plavenka platí pro rodiče a jedno dítě, které se lekce účastní. Vstup do herny/baru je umožněn i jeho sourozencům a rodinným příslušníkům. Kamarádka s dítětem nejsou rodinnými příslušníky a rádi se jim budeme věnovat ve dnech otevřených dveří. Návštěva Juklíku je možná pouze v době placené lekce nebo náhrady či jiné plánované akce. Ztrátu legitimace je třeba oznámit.
 • Na vaničku doporučujeme pro rodiče triko s krátkým rukávem a šortky. Děti mohou plavat ve vaničce nahé.
 • Do malého i velkého bazénu musí mít dítě plavky. I když na plavky neklademe žádné požadavky, doporučujeme plavky slipového tvaru s pevnou nohavičkou. Mohou to být i jednorázové plenkové kalhotky.
 • K bazénu, do sprch a šaten můžete chodit naboso nebo použít vlastní gumovou obuv k tomu určenou. V ostatních prostorách můžete chodit naboso nebo použít domácí obuv.
 • Zámek na kočárek můžete mít vlastní, nebo si ho zapůjčit na recepci.
 • Na první lekci vezměte pro děti pouze základní potřeby. Nemusí mít župánky ani koupací čepice, ani boty k vodě. Fény a buničina na vysoušení oušek jsou k dispozici. Po první lekci sami uvidíte, co dalšího vám zpříjemní pobyt v Juklíku.

 

 

POBYT V ŠATNÁCH, SPRCHÁCH A NA BAZÉNU

Před vstupem do bazénů je každý povinen: 

Umýt se mýdlem, a to bez plavek!
U dětí na malém bazénku postačí opláchnout zadeček. 
Maminky (babičky, chůvy, tety ...) prosíme o odlíčení. 
 • Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo. V těchto prostorách je zákaz konzumace jakéhokoliv jídla. Využijte prosím prostor baru.
 • V prostorách bazénu a sprch je zakázáno běhání a skotačení dětí. Prostory jsou kluzké. Rodiče si sami odpovídají za zdraví svých dětí i své vlastní.
 • Na závěr sprchování doporučujeme otužit se chladnou vodou.
 • Buďte pozorní při regulaci teplé a studené vody.
 • Po použití sprch je nutné osušit se na místě. Do šaten nevstupujte v mokrých plavkách. Plavky ždímejte ve sprchách nebo do umyvadla.
 • V Juklíku jsou sprchy rozděleny na dámské a pánské. Děti mohou chodit do sprch se svým rodičem bez rozdílu pohlaví. Až nastane doba, kdy dítě samo zvládne důkladné osprchování, může chodit do sprch dle svého pohlaví.
 • Platí zákaz používat elektrické přístroje v prostorách sprch a bazénu.
 • Jestliže se dítě v prostorách sprch, šaten, bazénu či do vody pokaká nebo poblinká, hlaste to neprodleně instruktorce!
 • Na malý i velký bazén stačí přijít cca 3 minuty před zahájením vaší lekce. Dřívějším příchodem je zbytečně narušena předcházející hodina.
 • Do bazénu (myšleno vodní plochy) se nesmí vstupovat bez souhlasu a vědomí instruktora.
 • Do bazénu jde s dítětem plavat jeden z rodičů, který má za dítě plnou zodpovědnost a v průběhu jedné lekce se nesmí střídat s druhým rodičem. Zbytečně je tím narušena hodina.
 • V průběhu lekce není možné, aby instruktorka plavala s vaším dítětem místo vás.
 • Pokud plavete s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenec lekci rušil nebo zůstal bez dozoru v prostorách Juklíku. V takovém případě vás instruktorka může z lekce vyloučit.
 • Pokud se další osoba přijde podívat na bazén jako divák, musí mít na sobě plavky nebo plavky a župan.
 • Všem doporučujeme z bezpečnostních důvodů vstup na lekce bez řetízků a náušnic.
 • Platí přísný zákaz chodit do lekcí se žvýkačkou, bonbonem.
 • Dítě nesmí před danou aktivitou alespoň hodinu jíst. Při fyzické zátěži by mohlo následně zvracet.
 • Čůrání do odtokového kanálku na bazénech je zakázáno. Použijte nočník. V případě použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo. Po použití nočníku před vstupem do bazénu opláchněte dítěti zadeček.
 • Dojde-li při plavání k uvolnění sekretu z nosíku, využijte papírové kapesníčky, které jsou vždy připraveny u okraje bazénu. Neutírejte rukou a nepouštějte do vody.
 • Doporučujeme: po plavání vysušte dítěti uši pomocí buničitých čtverečků.

 

 

POBYT NA BARU/HERNĚ

 • Konzumování potravin a občerstvení je povoleno pouze v prostorách baru. Možnost ohřátí jídla je samozřejmostí.
 • Na vaší lekci vás rádi přivítáme již 30 minut před začátkem. Po jejím skončení můžete v herně/baru zůstat ještě 1 hodinu (ve velkých mrazech 90 minut). Zejména v zimních měsících doporučujeme dodržet aklimatizační pobyt dítěte na baru před odchodem z budovy. V případě zanedbání aklimatizace se totiž výrazně zvyšuje riziko onemocnění dítěte. Juklík ovšem není nafukovací. Předpokládáme, že sami vycítíte chvíli, kdy jste svoji dobu pobytu v Juklíku vyčerpali, a je tedy vzhledem k zaplněnosti prostor zapotřebí uvolnit místo pro další plaváčky. Každý den je v Juklíku jiný. Pokud bude v Juklíku volno, bude nám potěšením, když se zdržíte déle. Věříme každému návštěvníkovi, že bude mít správný odhad pro zaplněnost Juklíku, a tím i vhodný okamžik ke svému odchodu.
 • Platí zákaz vstupu v kabátech na bar. K dispozici jsou vstupní skříňky.
 • Nepoužívejte nočníky na baru, ale pouze v prostorách šaten, sprch a toalet.
 • Pokud s vámi přijde i starší sourozenec, žádáme vás, aby se v herně choval ukázněně a pozorně k malým dětem.
 • Hračky z baru/herny nepřenášejte na bazén ani do ostatních prostor Juklíku a naopak.

 

 

INFORMACE O NÁHRADNÍCH HODINÁCH

Veškeré podrobnosti naleznete na stránkách náhradového systému.

Nejdůležitější informace: 

 • omluvu je možno provést nejpozději do 21.00 hod předchozího dne
 • náhradní hodiny je možno čerpat 1:1 (řádně omluvená lekce: možnost hledat náhradu)
 • náhradní lekce lze vybírat pouze za řádně a včas omluvené lekce
 • za lekce neomluvené či omluvené pozdě nelze čerpat náhradní lekce, tyto lekce propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu
 • nevychozené lekce propadají, do dalšího kurzu se nepřevádějí 
 • lekce lze přednahrazovat – je možno čerpat 3 přednáhrady
 • omlouvat se můžete 21 dnů předem
 • je možno si registrovat 2x „hlídací pes“ – v nastavení si zkontrolujte správnost vašeho tel. čísla
 • do náhradového systému jsou zahrnuty lekce plavání dětí v Juklíku na Praze 5 a na Praze 10, lekce aqua-aerobicu
 • do náhradového systému nejsou zahrnuty vaničky, plavání těhotných a individuální lekce – zde probíhá domluva a omluva osobní nebo telefonická
 • do náhradového systému nejsou zahrnuty lekce na bazéně Heyrovského. Na bazéně Heyrovského se plave bez
  možnosti náhradních hodin. Rodiče dětí, které plavou na bazéně Heyrovského, mají přímé spojení na hlavní trenérku.


OBECNÉ

 • Za vystavení duplikátu nebo při ztrátě klíče, zámečku nebo zámku na kočárek se hradí finanční poplatek.
 • Všechny svoje věci si zamykejte. Juklík za nezamknuté věci nepřebírá odpovědnost. Na lekce doporučujeme nenosit žádné cenné věci.
 • Pokud bude místo rodiče dítě doprovázet jiná osoba, je povinností rodiče náhradní doprovod seznámit s pravidly a chodem Juklíku.
 • Věnujte zvýšenou pozornost otevírání dveří – mohou se za nimi batolit děti.
 • Při pohybu v Juklíku se dívejte pod nohy. Mohou se zde batolit děti nebo ležet hračky.
 • Lekce na velkém bazénu v Juklíku na Praze 5 lze sledovat i z baru. Na malém bazénu v Juklíku na Praze 5 a na bazéně v Juklíku na Praze 10 konzultujte návštěvu s instruktorkou předem – z prostorových důvodů. Do prostoru bazénu je vstup povolen pouze v plavkách, případně v županu. Toto oblečení se týká i osob pouze doprovázejících. Doprovázející osoba je povinna si před vstupem omýt chodidla nebo použít čistou obuv k bazénu určenou.
 • Chcete se pochlubit domácím mazlíčkem? Ukažte ostatním fotografie. Z bezpečnostních důvodů platí zákaz vstupu všem domácím mazlíčkům. A to jak do interiérových prostor, tak do prostor venkovních. Ani uvázaný a čekající pejsek před vchodem do Juklíku není povolen.
 • Veškeré informace o našich aktivitách, informace o dalších kurzech či nových nabídkách jsou vždy k dispozici na informačních nástěnkách. Velmi cenným informačním zdrojem jsou i naše internetové stránky www.juklik.cz. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat v úředních hodinách.
 • Na pražské poměry se u provozovny Juklíku velmi dobře parkuje. Na Praze 10 jsou parkovací zóny, na Praze 5 nejsou parkovací zóny. Žádáme řidiče, aby plně respektovali zákaz zastavení před vraty do Juklíku. Při nedodržení je znemožněn příjezd zásobování, popelářů, v nutném případě záchranné služby.
 • Z bezpečnostních důvodů platí přísný zákaz vjezdu za bránu Juklíku. Za branou Juklíku není možno parkovat.
 • U provozovny je kočárkárna. (Juklík Praha 5 – krytý vnitřní prostor, Juklík Praha 10 – krytý venkovní prostor.) Doporučujeme kočárek zamknout a nenechávat v něm žádné cennosti. Můžete použít svůj zámeček, nebo si jej vypůjčit.
 • Chovejte se, prosím, ohleduplně k ostatním návštěvníkům a dětem a také k veškerému zařízení. Vaše děti si chtějí hrát v příjemném prostředí a s neponičenými hračkami. Budeme rádi, pokud svým dětem vysvětlíte, že v Juklíku je klidná herna, a ne hřiště na bouřlivou hru a honičku. Pro hlučnější dovádění můžou děti využít v Juklíku na Praze 5 zahradu. A to celoročně.

 

 

Do provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Věříme, že případné nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladu s právem a slušností.

Všichni v Juklíku se budeme snažit, aby čas, který u nás strávíte, byl pro vás vždy milým a příjemným zážitkem.

 

říjen 2021

Štěpánka Štrougalová

Plavání dětí Praha 5

My document title

Objekt v Praze 5 Stodůlkách představuje špičku mezi bazény určenými pouze pro plavání kojenců a plavání dětí.

Plavání dětí Praha 10

V gymnáziu v Přípotoční jsou prostory Juklíku s bazénem pro plavání dětí, vaničkou, barem a hernou pro děti.

Plavání pro těhotné

My document title

Plavání pro těhotné.

Newsletter

Dostávejte nejaktuálnější informace ze světa Juklíka, které pro vás každý týden připravujeme. Stačí se přihlásit.