Storno

My document title

 

STORNO PODMÍNKY

Storno podmínky jsou shodné pro obě  provozovny Juklíku. Jsou vždy uvedeny na plavence. Při stornování není zapotřebí udávat důvod, není zapotřebí dokladovat lékařskými či jinými zprávami. Storno kurzu je možno provést mailem (Juklík Praha 5 - zapis@juklik.cz, Juklík Praha 10 - pripotocni@juklik.cz). Storno je nutné provést minimálně 24 hodin před začátkem vaší pravidelné lekce. Vrací se, dle uvedených informací, 100% nebo 50% z poměrné částky, která zbývá vyčerpat od data stornování do konce kurzu, a to bez ohledu na čerpání lekcí před stornem. Po uvedeném datu bez nároku na vrácení či převedení. Týká se peněz i služeb. 
Následně je nutné předložit doklady o zaplacení (příjmový doklad, průkazka) a občanský průkaz.


Peníze ani nevyčerpané služby se nevrací a ani se nepřevádí do daších kurzů. Výjimky neděláme, a to ani ze zdravotních důvodů. Nevyčerpané služby propadají.  

 

Pokud část nebo celou službu hradíte Benefit Plus nebo dárkovými poukazy a kurz stornujete, postupuje se dle storno podmínek. Pokud ještě nastává nárok na vrácení kurzovného, obdržíte dárkový poukaz do Baby Clubu Juklík. Lze využít na kurzy plavání dětí a platnost je 12 měsíců.

 

DĚTI - plavání - běžné kurzy

Obecně pro storno podmínky platí, že se vrací 50% z poměrné částky ještě minimálně 4 týdny po zahájení kurzu a 100% se vrací u pokročilých 14 dnů před zahájením kurzu a u začátečníků 14 dnů po zahájení kurzu. Každý kurz má své konkrétní storno podmínky, které jsou určeny konkrétním datumem.  Storno je nutné provést minimálně 24 hodin před začátkem vaší pravidelné lekce. 

 

 *******************************************************************************************************

 

Storno podmínky pro kurz od dubna do června 2024

storno typu A: pro pokročilé, pro děti, které na plavání již někdy v Juklíku chodily: do 22.3.2024 se vrací 100%. Do 31.5.2024 se vrací 50% z poměrné částky, která zbývá vyčerpat od data stornování do konce kurzu, a to bez ohledu na čerpání lekcí před stornem. Po tomto datu bez nároku na vrácení či převedení. Týká se peněz i služeb.

Peníze se nevrací ani ze zdravotních důvodů a ani se nepřevádí do dalších kurzů. Nevyčerpané lekce se do dalších kurzů nepřevádí a ani se za ně nevrací peníze.  Výjimky neděláme, a to ani ze zdravotních důvodů. Nevyčerpané služby propadají. 

 

storno typu B: pro začátečníky, pro děti, které na plavání v Juklíku ještě nechodily: do 15.4.2024 se vrací 100% z poměrné částky, která zbývá vyčerpat od data stornování do konce kurzu, a to bez ohledu na čerpání lekcí před stornem. Do 31.5.2024 se vrací 50% z poměrné částky, která zbývá vyčerpat od data stornování do konce kurzu, a to bez ohledu na čerpání lekcí před stornem. Po tomto datu bez nároku na vrácení či převedení. Týká se peněz i služeb.

Peníze se nevrací ani ze zdravotních důvodů a ani se nepřevádí do dalších kurzů. Nevyčerpané lekce se do dalších kurzů nepřevádí a ani se za ně nevrací peníze.  Výjimky neděláme, a to ani ze zdravotních důvodů. Nevyčerpané služby propadají. 

-------------------------------------------

Pokud se otvírají lekce s posunutým termínem zahájení, jsou i storno podmínky upraveny. Vždy jsou tyto storno podmínky uvedeny na plavence - doklad, který vás opravňuje ke vstupu do prostor a zároveň slouží jako doklad o zaplacení.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo pochybností nás obratem kontaktujte. Rádi vám vše vysvětlíme :-)

 

 ******************************************************************************************************* 

 

INDIVIDUÁLNÍ lekce 

Storno individuální lekce lze provést osobně nebo telefonicky. Pokud k omluvě dojde později než 24 hodin před zahájením lekce, činí storno poplatek 20% z ceny omlouvané lekce. Pokud není lekce omluvena vůbec, není nárok na vrácení žádné poměrné částky. 

 

VANIČKOVÉ plavání, pro děti od 2 do 6 měsíců 

Lekce vaniček je možno stornovat bez udání důvodu kdykoliv. Pokud je storno provedeno 24 hodin před zahájením lekce, činí storno poplatek 10% z ceny jednotlivé lekce. Při pozdějším stornování bez nároku na vrácení peněz.

 

JEDNOTLIVÉ AKCE pro rodiny s dětmi, pro děti

V průběhu roku probíhají v Juklíku akce pro děti - Pyžamková párty, volné plavání=juklíkování, přednášky, plavecké závody ....

Akce se hradí předem a vždy jsou při platbě doplněny konkrétními storno podmínkami. Obecně platí, že 7 dnů před zahájením akce se vrací 100%. Po tomto termínu bez nároku na vrácení peněz. Peníze se nevrací ani ze zdravotních důvodů a ani se nepřevádí na další akci. Většinou je ale vstupné na danou aktivitu přenosné. Pokud si nebudete chtít akci hradit předem, je možno si zavolat večer před dnem konání a v případě volných míst si místo rezervovat.

 

AQUA-AEROBIC

Peníze se nevrací a ani se nepřevádí do dalších kurzů. Za nevyčerpané služby se peníze nevracejí. Ale! Aquaaerobic je jediná aktivita v Juklíku, kdy je kurzovné přenosné. V případě dlouhodobé nemoci nebo jednotlivé neúčasti na lekci můžete legitku předat jakémukoliv vámi vybranému náhradníkovi. Nebo je také možno se zúčastnit lekce v náhradním termínu.

 

Plavání dětí Praha 5

My document title

Objekt v Praze 5 Stodůlkách představuje špičku mezi bazény určenými pouze pro plavání kojenců a plavání dětí.

Plavání dětí Praha 10

V gymnáziu v Přípotoční jsou prostory Juklíku s bazénem pro plavání dětí, vaničkou, barem a hernou pro děti.

Plavání pro těhotné

My document title

Plavání pro těhotné.

Newsletter

Dostávejte nejaktuálnější informace ze světa Juklíka, které pro vás každý týden připravujeme. Stačí se přihlásit.