Představení společnosti

Krátké představení společnosti
Baby Club Juklík, spol. s r.o. byl založen v roce 1994, jako společnost, jenž si dala za úkol poskytovat péči o rodinu a dítě se zaměřením na kojenecké a batolecí plavání. Od data založení provozuje sám speciální prostory a bazény určené pouze k plavání dětí. V současné době má v nájmu bazén v gymnáziu Přípotoční (od roku 1993) a ve vlastnictví velký areál v Praze 13 (nejprve v nájmu od roku 1999).


Vznik Baby Clubu Juklík
Na začátku 90. let plaval klub na mnoha bazénech v Praze. Většinou to byly menší, ne zcela veřejné bzény. Ve školkách, v rehabilitačních prostorách, v malých fit centrech. Stále více se ukazovala potřeba svého vlastního prostoru, kde by byl rodinám s dětmi nabídnut plný komfort. V roce 1993 si Juklík dlouhodobě pronajímá nevyužívané prostory rehabilitační linky v gymnáziu Přípotoční a v roce 1994 vzniká Baby Club Juklík, spol. s r.o. V roce 2011 vznikl Sportovní klub Juklík, který od "Juklíku s.r.o." převzal některé sportovní a pohybové aktivity.
Počty zákazníků Juklíku trvale rostly. Zároveň rostla zkušenost Juklíku s provozováním bazénů a s tím spojených problémů. V roce 1996 bylo zřejmé, že kapacity prostor v Přípotoční se nacházejí na limitu, a že není možno počty zákazníků zvyšovat bez újmy na kvalitě. V roce 1997 začal Baby Club Juklík hledat další prostory, ve kterých by mohl poskytovat své služby. V roce 1998 vyhrál konkurs na zrušené jesle v Praze 13. Pro přestavbu objektu potřeboval Juklík cca 15 mil. korun. Shánění úvěru však provázely potíže. Banky hleděly na jim neznámou aktivitu s nedůvěrou. Navíc se Juklík „trefil“ do období, kdy banky nepůjčovaly téměř na nic. Baby Club Juklík však dokázal přesvědčit investory ze spol. Marinco o prospěšnosti a kvalitě svých aktivit. Byla založena společnost BCJ a.s., která se stala stoprocentním vlastníkem Baby Clubu Juklík, spol. s.r.o a jejíž akcie byly rozloženy mezi Marinco a.s. a bývalé majitelky. Toto spojení umožnilo zainvestovat přestavbu objektu v Praze 13, ze kterého se stal republikově unikátní prostor určený pro plavání malých dětí. Provoz byl po úpravách otevřen v roce 2000. V roce 2004 odkoupil Baby Club Juklík celý objekt včetně pozemku do svého vlastnictví. V současné době je jediným vlastníkem Štěpánka Štrougalová, jedna ze zakladatelek Baby Clubu Juklík.

 

Baby Club Juklík jako konzultační centrum
V rámci změn v živnostenském zákoně vyvstala během 90. let potřeba školícího centra, které by umožňovalo vyškolit uchazečky se zájmem o práci s dětmi ve vodě. Baby Club Juklík se stal již v roce 1994 akreditovaným školícím střediskem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro vydávání osvědčení pro pracovní činnost „instruktor plavání kojenců a batolat“. Toto pověření bylo již mnohokrát prodlouženo. Juklík je zároveň konzultačním centrem pro katedru plaveckých sportů FTVS UK v Praze.
Hygienické normy pro úpravu vody prožívaly během 90. let bouřlivé proměny. Od zastaralých norem ze 60. let, přes první nedůsledné pokusy o nápravu až k dnešní Vyhlášce 238/2011 Sb. Vzhledem k tomu, že Baby Club Juklík má v republice největší zkušenosti s provozem relativně malých bazénů pro děti, byl aktivně zván navrhovatelem vyhlášek, Státním zdravotním ústavem, k jejich tvorbě. To vyvrcholilo při pracích na doplnění předcházejících vyhlášek, kdy byly zkušenosti a znalosti Baby Clubu Juklík přímými podklady pro kvalitativní ukazatele hygienické normy.


Struktura služeb poskytovaných Baby Clubem Juklík
Baby Club Juklík začíná poskytovat služby již těhotným maminkám, pro které organizuje  těhotenské plavání. Po porodu v momentě, kdy se dítěti dokonale vyhojí pupík, může navštěvovat individuální hodiny na vaničce. Od dokončeného 5. měsíce může dítě do bazénku ve větší skupině (3 - 5 dětí s rodiči). Skupiny jsou organizovány dle věku a schopností dítěte. Jsou po celou dobu vedeny instruktorkou a trvají 30 minut. Větší děti plavou ve větších bazénech a od cca 3 let začínají se základními plaveckými dovednostmi (splývavá poloha, orientace pod vodou apod.).Další velkou množinou služeb jsou různé doprovodné programy.  Ve večerních hodinách je organizován pro dospělé aqua-aerobic. Naší hlavní doménou je však výše zmíněné plavání pro děti od 5 měsíců do cca 6 let.

Plavání dětí Praha 5

My document title

Objekt v Praze 5 Stodůlkách představuje špičku mezi bazény určenými pouze pro plavání kojenců a plavání dětí.

Plavání dětí Praha 10

V gymnáziu v Přípotoční jsou prostory Juklíku s bazénem pro plavání dětí, vaničkou, barem a hernou pro děti.

Plavání pro těhotné

My document title

Plavání pro těhotné.

Newsletter

Dostávejte nejaktuálnější informace ze světa Juklíka, které pro vás každý týden připravujeme. Stačí se přihlásit.